НАЌШАИ КОРИ ИТТИФОЌИ КАСАБАИ КОРМАНДОНИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2018

Новости

НАЌШАИ КОРИ

 ИТТИФОЌИ КАСАБАИ КОРМАНДОНИ

МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2018

Бо ќарори раёсати Иттифоќи касабаи

кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон

аз 25 декабри соли 2017, №4/2 тасдиќ гардидааст

 

Наќшаи

кори иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон барои соли 2018

 

1.Масъалахои дар Пленуми

иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон баррасишаванда

Номгўи Чорабинихо Мухлати ичро Ичрокунанда Шакли ичро Шахси масъул
1 Рафти ичрои басташавии созишомахои сохави, минтаќави, шарномахои коллективи, риояи талаботхои санадхои меъёрии сохави Июн-август Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор Сарнозири мехнат
2 Вазъи ба рох мондани ташкили истирохати кўдакону наврасон дар мавсими тобистони соли 2018, сафарбар намудани кормандон ба истирохатгоххою осоишгоххо Май-сентябр Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор  

Сармухосиб

3. Масъалахои Чори
 

2.Масъалахои дар Раёсати иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон баррасишаванда

Номгўи Чорабинихо Мухлати ичро Ичрокунанда Шакли ичро Шахси масъул
Феврали соли 2018
1 Вазъи ичрои бучети Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон дар соли 2017 ва тасдиќи бучет барои соли 2018 Январ-феврал Сармухосиби кумита Маълумотнома, лоихаи ќарор Раис, шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
2 Рафти ичрои санадхои меъёрии хуќуќи, низоми коргузори дар кумитахои иттифоќи касабаи кормандони маорифи шахрхои Конибодом, Истаравшан, нохияи Деваштич Январ-феврал Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
3 Ваъи ичрои санадхои меъёрии сохави дар кумитахои иттифоќи касабаи кормандони маорифи шахрхои Хисор, Норак ва муассисахои тахсилоти томактаби ва миёнаи умумии шахрхои мазкур Январ-феврал Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
4 Масъалахои Чори
Майи соли 2018
1 Вазъи фаъолияти молияви, низоми коргузори дар кумитахои иттифоќи касабаи кормандони маорифи нохияхои Вахш, Панч ва Чайхун Апрел Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор Раис, шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
2 Вазъи омодагии истирохатгоххои кўдакона ба мавсими тобистони соли 2018 Апрел Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
3 Вазъи ичрои санадхои меъёрию хуќуќи, химояи манфиатхои ичтимоии донишчўён дар Донишкадаи давлатии забонхои Точикистон ба номи Сотим Улуѓзода, Донишкадаи тарбияи Чисмонии Точикистон ба номи Саидмуъмин Рахимов Апрел Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
4. Масъалахои Чори
Октябри соли 2018
1 Вазъи ичрои санадхои меъёрию хуќуќи, низоми коргузори ва санчиши фаъолияти молиявии Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон, кумитахои иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми вилоятхои Хатлон, Суѓд, шахрхои Душанбе, Вахдат, нохияхои Рўдаки, Файзобод Феврал-октябр Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор Раис, шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
2 Вазъи ичрои санадхои меъёрии хуќуќи, низоми коргузори дар кумитахои иттифоќи касабаи кормандони маорифи нохияхои тобеи Чумхури Январ-ноябр Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
3 Вазъи иирои санадхои меъёрии хуќуќи дар муассисахои тахсилоти миёна ва олии касби Сентябр-октябр Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
4 Масъалахои Чори
Декабри соли 2018
1 Оид ба фаъолияти Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон дар соли 2018 ва вазифахо дар соли 2019 Ноябр-декабр Гурўхи корч Маълумотнома, лоихаи ќарор Раис, шуъбаи ташкилч, кор бо кадрхо ва коргузори
2 Рафти ичрои ќарорхои  пленум ва раёсати  Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон дар соли 2018 Ноябр-декабр Гурўхи корч Маълумотнома, лоихаи ќарор
3 Тасдиќи Наќшаи кори Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон барои соли соли 2019 Ноябр-декабр Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
4 Масъалахои Чори
 

3.Чорабинихои умуми

Номгўи Чорабинихо Мухлати ичро Шахсони масъул Шакли ичро Масъули назорат
 

1

Рафти ичрои Наќшаи Чорабинихои Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон дар партави Паёми Асосгузори сулху вахдати милли-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистон, мухтарам Эмомали Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 22 декабри соли 2017 Январ-декабр Раисони кумитахои вилояти, шахри ва нохияви Пешниходи ахбори хатти вобастаи ба рафти ичрои бандхои Наќшаи Чорабини Шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
2 Тахия Созишномаи сохави байни Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон ва Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои Чумхурии Точикистон Дар мухлати пешбинишуда Гурўхи кори Пешниходи лоихаи Созишномаи сохави Шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
3 Вазъи омодагии муассисахои тахсилоти томактаби ва миёнаи умумии шахру нохияхо ба мавсими тирамоху зимистони солхои 2017-2018, Тартиб ва меъёри истифодаи ангишту хезум дар муассисахои тахсилоти томактаби ва миёнаи умумии Чумхурии Точикистон (ба таври интихоби) Январ-феврал Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
4 Вазъи таќсимоти сарборї ба мутахассисони Чавон дар раёсат ва шуъбахои маорифи шахру нохияхои Чумхурї (ба таври интихобї) Январ-август Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
5 Рафти ичрои ќарорхои Хукумати Чумхурии Точикистон «Дар бораи рафти ичрои ќарори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 июни соли 2014 тахти №303 «Дар бораи коэффитсиентхои нохияви, коэффитсиентхо барои кор дар биёбон, чойхои беоб ва нохияхои баландкўх», «Дар бораи муќаррар намудани имтиёзхо ба омўзгорони Чавон» аз 3 майи соли 2006 № 197 дар раёсат ва шуъбахои маорифи шахру нохияхои Чумхури (ба таври интихоби) Феврал Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
6 Вазъи таъмини аъзоёни иттифоќи касаба бо билетхои аъзоги ва раванди баќайдгирии аъзоёни иттифоќи касаба дар ташкилотхои ибтидоии иттифоќи касабаи кумитахои вилояти, шахри, нохияви (ба таври интихоби Давоми сол Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор Шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
7 Рафти ичрои шартхои созишнома ва шартномахои коллективи дар муассисахои тахсилоти  томактаби, миёнаи умуми, миёна ва олии касби Давоми сол Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
8 Вазъи таъминоти воситахои мухофизати инфиродї ва коллективї, либосхои махсус вобаста ба бехатарї ва хифзи мехнат дар муассисахои тахсилоти  томактабї, миёна умумї, миёна ва олии касбї Давоми сол Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
 

9

Вазъи иЧрои санадхои меъёрии хуќуќии Чумхурии ТоЧикистон оид ба бехатарї ва хифзи мехнат, бехатарии сўхтор ва санитарияи истехсолї аз тарафи корфармоён Давоми сол Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
10 Вазъи пардохти рухсатии мехнатии асосии харсолаи кормандони сохаи маориф ва илми Чумхурї Июн-Август Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
11 Вазъи тайёрии касби, азнавтайёркуни, такмили ихтисос ва тачрибаомўзии кормандон бо роххати корфармо дар муассисахои таълими аз хисоби маблаѓхои корфармо ё дигар сарчашмахои молиявии манънакардаи ќонунгузории Чумхурии Точикистон Давоми сол Гурўхи кори Маълумотнома, лоихаи ќарор
12 Вазъи омодагии Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон чихати баргузории Чаласаи Иттиходи байналмилалии иттифоќи касабаи «Маориф ва илм» Август-сентябр Шуъбаи робита бо Чомеа ва муносибатхои байналмилали Маълумотнома Раис, шуъбаи ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори
 

4.Чорабинихои МАДАНИ, машваратию МЕТОДИ

Номгўи Чорабинихо Мухлати ичро Шахсони масъул Эзох
Ташкили Чорабинихои фархангию фароѓати вобаста ба чашну идхои:

-Соли нави мелоди;

-Рўзи Ќуввахои Мусаллахи Чумхурии –Точикистон;

-Рўзи Модар;

-Иди байналмилалии Наврўз;

-Рўзи байналмилалии якдилии мехнаткашон;

-Рўзи Ѓалабaи халќхо дар ЧБВ (1941-1945)

-Рўзи Вахдати милли;

-Рўзи Истиќлолияти давлатии Чумхурии Точикистон;

-Рўзи забони давлатии Чумхурии Точикистон;

-Иди Мехргон;

-Рўзи Конститутсияи Чумхурии Точикистон;

-Рўзи Президенти Чумхурии Точикистон;

-Рўзи Парчами миллии Чумхурии Точикистон;

-Иди Рамазон-1 рўз – хар сол (мутобиќи таќвим);

-Иди Ќурбон – 1 рўз – хар сол (мутобиќи таќвим);

-Рўзи байналхалќии оила;

-Рўзи матбуот – 11 март;

-Рўзи зиёиёни эчодкор – 20 март;

-Рўзи илми точик – якшанбеи сеюми мохи апрел;

-Рўзи байналмилалии моликияти аќли- 26 апрел;

-Рўзи Чавонони Точикистон – 23 май;

-Рўзи байналмилалии хифзи кўдакон – 1 июн;

-Рўзи маъюбон ва пиронсолон – 8 июл;

-Рўзи амалиёти иттифоќхои касаба барои сулх – 1 сентябр;

-Рўзи дониш – 1 сентябр;

-Рўзи Рўдаки – 22 сентябр;

-Рўзи Мавлоно Чалолиддини Балхи;

-Рўзи омўзгорон – якшанбеи якуми мохи октябр.

Тибќи таќвим Шуъбахои робита ба Чомеа ва муносибатхои байналмилали, ташкили, кор бо кадрхо ва коргузори  
1 Ташкили семинари омўзишї ба раисони ташкилотхои ибтидоии иттифоќи касаба  Сентябр Шуъбаи ташкилї, кор ба  кадрхо ва коргузорї
2 Ташкили курсхои бозомўзї барои баланд бардоштани салохиятнокии нозирони Чамъиятї, нозирони хифзи мехнат ва хуќуќ Октябр Сарнозир, нозирони мехнат ва хуќуќ
3. Ташкили озмунхои «Бехтарин раиси ташкилоти ибтидоии иттифоќи касаба», «Раиси кумитаи иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми сол» Ноябр Шуъбаи робитаи бо Чомеа ва муносибатхои байналмилалї
4 Ташкили озмуни «Бехтарин истирохатгохи назди мактаби» Август Шуъбаи робитаи бо Чомеа ва муносибатхои байналмилали, мухосибот

Эзох: дар мавриди пайдо гардидани масъалахои мавридї бо фармоиши раиси Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Чумхурии Точикистон ба Наќшаи кори таѓйиру иловахо ворид карда мешавад.